Linkit

Mielenterveys- ja päihdepalvelut salolaisille – palveluopas netissä

Tästä oppaasta löydät kaikki salolaiset toimijat, joiden puoleen voi kääntyä mielenterveys- ja päihdeasioissa: Oppaaseen on koottu tietoa mm. kaupungin tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä eri-ikäisten ihmisten mielenterveyspalveluista, Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston, seurakunnan sekä eri järjestöjen ja yhdistysten palveluista mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. Oppaasta löytyy myös valtakunnallisia, kaikille avoimia palveluja.

Mielenterveystalo: Kaikille avoinna olevasta Mielenterveystalosta löydät tietoa, omahoito-ohjelmia, oppaita, oirenavigaattoreita sekä palveluhakuja. Mielenterveystalossa on tarjolla myös nettiterapiaa jonne pääsee lääkärin lähetteellä ympäri Suomen. Ammattihenkilöille on omat kirjautumisen takana olevat tietosisältönsä. https://www.mielenterveystalo.fi/

Nuorten mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

Tietoa ja tukea omaisille:

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami:  http://www.finfami.fi

FinFami-Keskusliiton videoita YouTubessa: Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu, Mikä äitiä vaivaa? sekä Lapset puheeksi -keskustelun ja Vertti-ryhmien esittely.

EUFAMI: Yleiseurooppalainen mielenterveysyhdistys – omaisyhdistysten kattojärjestö, englanninkielinen.

Alueellisia omaisyhdistyksiä:

Turun seutu: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry www.vsfinfami.fi

Kanta-Häme: FinFami – mielenterveysomaiset Kanta-Häme ry: http://www.omaisyhdistys.com/

Pääkaupunkiseutu: FinFami – Uusimaa ry www.finfamiuusimaa.fi

Tampereen seutu: FinFami – Pirkanmaa: www.finfamipirkanmaa.fi

Pohjois-Suomi:Hyvän mielen talon omaistoiminta  http://www.hyvanmielentalo.fi/toiminta-ja-palvelut/omaistoiminta.html

Suomen Mielenterveysseura:

Suomen Mielenterveysseura: http://www.mielenterveysseura.fi

Salon Mielenterveysseura ry, Kriisikeskus Etappi: http://www.ssmts.fi

Tukinet.fi: Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä saat henkilökohtaista tukea sekä voit osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin ja etsiä tietoja.

Vahvistamo: Täällä voit perehtyä mielenterveyteen ja voimavaroihin eri teemojen kautta. Teemoihin liittyvät testit, tehtävät ja harjoitukset auttavat oman elämän pohdinnassa ja muutosten toteuttamisessa.

Oiva: Hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Oiva sopii esimerkiksi stressin, alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen.  http://www.oivamieli.fi

SELMA: Selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma internetissä. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi parisuhteen päättyminen, läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai liikenneonnettomuus. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille (esimerkiksi toistuva lähisuhdeväkivalta tai läheisen päihdeongelma) ohjelma ei sovellu.   8 viikon aikana SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi. Joka viikko avautuu uusi istunto, jossa käsitellään tapahtumaa tekstisisältöjen sekä erilaisten kirjoitustehtävien ja kehollisten harjoitusten avulla.  http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/selma-oma-apuohjelma

Lapset ja nuoret:

Nuorten mielenterveystalo: HUS:n  tuottama sivusto, josta löytyy tietoa, apua ja nuorten omia tarinoita mielenterveysongelmiin liittyen.                                                                    https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

Väestöliiton sivut nuorten mielenterveysasioista:                                                                   https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/

MLL:n nuortennetin mielenterveyssivut:                                                             http://www.mll.fi/nuortennetti/mielenterveys/

Yeesi: Nuorten perustama valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura,  mm. verkkovapaaehtoistoimintaa somessa ja livenä.                                             http://www.yeesi.fi/

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) opas nuorten mielenterveyshäiriöistä: Älä säikähdä – 143 sivua! Täältä löytyy hyvin tietoa, ja sisällysluettelon avulla osaat suunnistaa oikeaan kohtaan. Ilmestynyt vuonna 2013.                                                   http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110484/THL_OPA025_2013.pdf?sequence=

Jyväskylän yliopiston Peda-net: Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt http://www.peda.net/verkkolehti/jkl/lyseo/lyseonlukioon?s_id=5

Salolaisia toimijoita:

Salon Mielenterveysseura ry, Kriisikeskus Etappi (ilmaista keskusteluapua ja tukea) http://www.ssmts.fi

Mielenterveysyhdistys Salmi ry (mielenterveyskuntoutujien etujärjestö):                    http://salmiry.yhdistysavain.fi

Salon Klubitalo (työpainotteista toimintaa ja vertaistukea mielenterveyskuntoutujille):
http://www.salonklubitalo.fi

Salo Syty ry: Auttaa ja kehittää potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyötä ja toimii tiedonvälittäjänä yksityisille henkilöille ja yhteisöille.                          http://www.salonsyty.fi

Salon seurakunta: http://www.salonseurakunta.fi/tukea

Muuta mielenkiintoista:

Mielenterveyden keskusliitto: http://www.mtkl.fi

Mielimaasta ry: Valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi.                                                                                               http://www.mielimaasta.fi

I had a black dog: Puhutteleva video masennuksesta, engl. kielinen. Suomenkielinen käännös saatavilla yhdistyksen toimistosta.                                           http://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

Anxiety: Sivut depressiosta, ahdistuksesta tai paniikkihäiriöistä kärsivien omaisille.
http://www.eu.gw.com/anxiety/

STEA – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus:
https://www.stea.fi/

 

 

 

 

Kommentointi on suljettu.