Linkit

Mielenterveys- ja päihdepalvelut salolaisille – palveluopas netissä

Tästä oppaasta löydät kaikki salolaiset toimijat, joiden puoleen voi kääntyä mielenterveys- ja päihdeasioissa: Oppaaseen on koottu tietoa mm. kaupungin tarjoamista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä eri-ikäisten ihmisten mielenterveyspalveluista, Kelan, työ- ja elinkeinotoimiston, seurakunnan sekä eri järjestöjen ja yhdistysten palveluista mielenterveys- ja päihdeasioihin liittyen. Oppaasta löytyy myös valtakunnallisia, kaikille avoimia palveluja.

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami:

Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami:  http://www.finfami.fi

FinFami-Keskusliiton videoita YouTubessa: Kun yksi sairastuu, monen maailma muuttuu, Mikä äitiä vaivaa? sekä Lapset puheeksi -keskustelun ja Vertti-ryhmien esittely.

EUFAMI: Yleiseurooppalainen mielenterveysyhdistys – omaisyhdistysten kattojärjestö, englanninkielinen.

Alueellisia omaisyhdistyksiä:

Turun seutu: Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset FinFami ry www.vsfinfami.fi

Kanta-Häme: FinFami – mielenterveysomaiset Kanta-Häme ry: http://www.omaisyhdistys.com/

Pääkaupunkiseutu: FinFami – Uusimaa ry www.otu.fi

– Uudenmaan yhdistyksen blogi ajankohtaisista aiheista: http://finfamiuusimaa.blogspot.fi/

Tampereen seutu: Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry: www.finfamipirkanmaa.fi

Pohjois-Suomi:Hyvän mielen talon omaistoiminta  http://www.hyvanmielentalo.fi/toiminta-ja-palvelut/omaistoiminta.html

Suomen Mielenterveysseura:

Suomen Mielenterveysseura: http://www.mielenterveysseura.fi

Salon Mielenterveysseura ry: http://www.ssmts.fi

Tukinet.fi: Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä saat henkilökohtaista tukea sekä voit osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin ja etsiä tietoja.

Vahvistamo: Täällä voit perehtyä mielenterveyteen ja voimavaroihin eri teemojen kautta. Teemoihin liittyvät testit, tehtävät ja harjoitukset auttavat oman elämän pohdinnassa ja muutosten toteuttamisessa.                                                                     http://www.vahvistamo.fi/vahvistamo

Oiva: Hyvinvointiohjelma, jonka avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja saada lisäintoa elämään. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan tietoisesti läsnä, käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunnistamaan itselle tärkeitä asioita. Oiva sopii esimerkiksi stressin, alakulon, ahdistusoireiden tai uniongelmien lievittämiseen.  http://www.oivamieli.fi

E-mielenterveys: Tietoa kriiseistä, mielenterveyden ongelmista ja avun hakemisesta sekä oma-apuohjelma kriiseihin. Myös englannin, venäjän, somalian ja kurdin kielillä.  http://www.e-mielenterveys.fi

SELMA: Selviytymismatka kriisistä eteenpäin on yksittäisen, järkyttävän tapahtuman kohdanneille tarkoitettu 8 viikkoa kestävä oma-apuohjelma internetissä. Järkyttävä tapahtuma voi olla esimerkiksi parisuhteen päättyminen, läheisen kuolema, vakava sairastuminen tai liikenneonnettomuus. Pitkäaikaista traumatisoitumista kokeneille (esimerkiksi toistuva lähisuhdeväkivalta tai läheisen päihdeongelma) ohjelma ei sovellu.   8 viikon aikana SELMA tarjoaa erilaisia näkökulmia ja tehtäviä kokemasi kriisin käsittelyn tueksi. Joka viikko avautuu uusi istunto, jossa käsitellään tapahtumaa tekstisisältöjen sekä erilaisten kirjoitustehtävien ja kehollisten harjoitusten avulla.  http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/verkossa/selma-oma-apuohjelma

Ikääntyneille:

Suomen Mielenterveyseura: http://www.e-mielenterveys.fi/ikaantyneet/

Vanhuusiän masennus: http://www.e-mielenterveys.fi/ikaantyneet/vanhuusian-masennus/

Vanhuksen harhaluuloisuus: http://www.e-mielenterveys.fi/kertomuksia/vanhuksen-harhaluuloisuus/

Alkoholin ongelmakäyttö ikääntyneillä: http://www.e-mielenterveys.fi/ikaantyneet/alkoholin-ongelmakaytto-iakkailla/

Therapia Fennica – Vanhusten psyykkiset häiriöt: http://therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Vanhusten_psyykkiset_h%C3%A4iri%C3%B6t

Lapset ja nuoret:

Nuorten mielenterveystalo: HUS:n  tuottama sivusto, josta löytyy tietoa, apua ja nuorten omia tarinoita mielenterveysongelmiin liittyen.                                                                    https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/Pages/default.aspx

Suomen Mielenterveysseuran nuorten nettisivut:                                                    http://www.e-mielenterveys.fi/nuoret/

Väestöliiton sivut nuorten mielenterveysasioista:                                                                   http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/murrosikaisten-vanhemmat/tietoa/mielenterveys2/

MLL:n nuortennetin mielenterveyssivut:                                                             http://www.mll.fi/nuortennetti/mielenterveys/

Yeesi: Nuorten perustama valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura,  mm. verkkovapaaehtoistoimintaa somessa ja livenä.                                             http://www.yeesi.fi/

THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen) opas nuorten mielenterveyshäiriöistä: Älä säikähdä – 143 sivua! Täältä löytyy hyvin tietoa, ja sisällysluettelon avulla osaat suunnistaa oikeaan kohtaan. Ilmestynyt vuonna 2013.                                                   http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110484/THL_OPA025_2013.pdf?sequence=

Avun hakeminen mielenterveyshäiriöistä kärsivälle lapselle (Suomen Mielenterveysseura): http://www.e-mielenterveys.fi/apua-mielenterveyden-ongelmiin/avun-hakeminen-mielenterveysongelmista-karsivalle-lapselle/

Jyväskylän yliopiston Peda-net: Lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt http://www.peda.net/verkkolehti/jkl/lyseo/lyseonlukioon?s_id=5

Muuta mielenkiintoista:

Mielenterveystalo.fi on valtakunnallinen verkkopalvelu josta löydät luotettavaa tietoa mielenterveydestä sekä päihdeasioista

Mielenterveysyhdistys Salmi ry (mielenterveyskuntoutujien etujärjestö):                    http://salmiry.yhdistysavain.fi

Salon Klubitalo (työpainotteista toimintaa ja vertaistukea mielenterveyskuntoutujille):
http://www.salonklubitalo.fi

Salo Syty ry: Auttaa ja kehittää potilas- ja vammaisyhdistysten yhteistyötä ja toimii tiedonvälittäjänä yksityisille henkilöille ja yhteisöille.                          http://www.salonsyty.fi

Salon seurakunta: http://www.salonseurakunta.fi/tukea

Mielenterveyden keskusliitto: http://www.mtkl.fi

Mielimaasta ry: Valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi.                                                                                               http://www.mielimaasta.fi

I had a black dog: Puhutteleva video masennuksesta, engl. kielinen. Suomenkielinen käännös saatavilla yhdistyksen toimistosta.                                           http://www.youtube.com/watch?v=XiCrniLQGYc

Anxiety: Sivut depressiosta, ahdistuksesta tai paniikkihäiriöistä kärsivien omaisille.
http://www.eu.gw.com/anxiety/

Tukiasema: Keskustelupalsta johon on rekisteröidyttävä: mielenterveysasioita ym.             http://www.tukiasema.org

RAY:
http://www.ray.fi

Tieto- ja tukipalvelu Helppimesta: Tietoa työn hakemisesta ja kaikesta siihen liittyvästä.
http://www.helppimesta.fi

Omaiset logo nettiin

 

 

Kommentointi on suljettu.