Esittelemme syksyn aikana artikkelisarjassa yhdistyksemme vertaistuellisia ryhmiä ja matalan kynnyksen kahviloita. Ensimmäisenä esittelyvuorossa on vanhempainryhmä, jonka lokakuussa alkava uusi ryhmä on järjestyksessään jo kahdeksas Salossa.

”Yhteisten kokemusten jakaminen helpottaa ja auttaa ymmärtämään myös omaa tilannetta. Perspektiivi laajenee ja rohkeus ratkaista omia ongelmia paranee”, kertoi eräs vanhempi vuoden kestäneen ryhmäprosessin päätteeksi.

Vanhempainryhmä on tarkoitettu vertaistueksi lasten ja nuorten vanhemmille. Ryhmällä onkin yhdistyksessämme jo pitkä perinne, sillä ensimmäinen ryhmä toteutettiin yhdistyksessämme vuosina 20132014. Uusi vanhempainryhmä käynnistetään joka syksy, ja ryhmä kokoontuu vuoden ajan kerran kuukaudessa. Vanhemmille tarkoitettuja vertaistukiryhmiä järjestetään myös muissa FinFamin alueyhdistyksissä.

Vertaistukiryhmään osallistumiseksi ei edellytetä, että lapsella olisi diagnoosi tai hoitokontakti. Pelkästään huoli omasta lapsesta riittää.

Vanhempainryhmä on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsella tai nuorella on mielenterveyden ongelmia, haasteellista käyttäytymistä, päihteiden käyttöä tai muuten huolta herättävä tilanne. Vertaistukiryhmään osallistumiseksi ei edellytetä, että lapsella olisi diagnoosi tai hoitokontakti. Pelkästään huoli omasta lapsesta riittää, ja vanhemmat voivat tulla mukaan yksin tai yhdessä.

Luottamuksellisessa vertaistukiryhmässä voi jakaa ajatuksia ja kokemuksia ja saada tietoa eri avunsaantimahdollisuuksista. Ryhmä on ammatillisesti ohjattu, ja ammattilaisen työparina ryhmässä on toiminut yhdistyksen vertainen, joka jakaa kokemuksen vanhemmuuteen liittyvistä haasteista.

Voimavaroja ja vertaisuutta

Osallistujien palautteet vuosien varrelta kertovat merkittävistä vaikutuksista omaan mielialaan, jaksamiseen ja arjen sujuvuuteen:

Parempi mieli, kun on saanut purkaa omaa tilannetta tapaamisissa. Olen osannut hakea ja vaatia apua, kun olen saanut vinkkejä ryhmän ohjaajilta ja muilta osallistujilta.

Ryhmässä kaikki pääsevät puhumaan vuorollaan.

Olen päässyt jakamaan asioita niiden kanssa, jotka ymmärtävät, mistä puhun.

Jo pelkästään toisten tuki ja ymmärrys toi voimia itselle.

Sain toivoa selviytymiseen, kun tapasin muita vaikeista tilanteista jo selvinneitä vanhempia.

Ryhmässä käytettäviä menetelmiä ovat ryhmäkeskustelut, toiminnalliset menetelmät, rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset sekä yksilöohjaus tarvittaessa.

Olen osannut hakea ja vaatia apua, kun olen saanut vinkkejä ryhmän ohjaajilta ja muilta osallistujilta.

Käsiteltäviä teemoja ovat oman perheen tarina, jaksaminen ja mieliala, avun saaminen, vaikutukset parisuhteeseen, ympäristön paineet ja suhtautuminen, rajojen asettaminen, tunteet ja niiden kanssa selviytyminen, voimavarat ja selviytymiskeinot, erilaisuus ja kiusaaminen, lapsen ja perheen tulevaisuus, vanhempien ajankohtaiset ja akuutit tilanteet, selviytyminen yksinhuoltajana tai ilman puolison tukea.

Uusia ystävyyksiä ja tunteiden tuuletusta

”Tutustuminen mukaviin ihmisiin ja tunteiden tuuletus” toistuvat osallistujien antamissa palautteissa.

Vaikka ohjattu vertaistukiryhmä kokoontuu vain vuoden ajan, monella osallistujalla ryhmän antama vertaisverkosto on pysynyt tämän jälkeenkin tukena arjessa. Osa aikaisempien vuosien vanhempainryhmistä kokoontuu edelleen omaehtoisesti, vaikka ohjatut tapaamiset ovat päättyneet.

Jo pelkästään toisten tuki ja ymmärrys toi voimia itselle.

Tänä syksynä yhdistys järjestää toista kertaa myös vanhempainryhmien kokoontumisajot, joka on virkistyspäivä kaikillle vuosien saatossa vanhempainryhmiin osallistuneille.

Miten mukaan?

Ryhmä alkaa 3.10. järjestettävällä kurssilla ja kokoontuu tämän jälkeen vuoden ajan yhdistyksen toimistolla kerran kuukaudessa kello 18–20. Ryhmä on osallistujille maksuton, mutta aloitukseen liittyvästä kurssipäivästä ja ryhmän päätösviikonlopusta osallistujat maksavat omavastuuosuuden.

Ryhmään hakeudutaan haastattelun kautta. Jos haluat mukaan, ota yhteyttä Maria Virkkiin 1.9. mennessä, 041 318 0228/[email protected]

 

Teksti: Johanna Sydänoja

Kuva: Milka Alanen

Lisätiedot ja ilmoittautumiset

Maria Virkki
Maria Virkki

Toiminnanjohtaja

p. 041 318 0228
[email protected]

Aiheesta muualla