Tutkimuksella selvitetään omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat ne ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelmia. Tutkimukseen osallistuminen ei edellytä, että läheisellä olisi mielenterveys- tai päihdesairauden diagnoosia.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnnetään julkisen, yksityisen ja järjestösektorin toiminnan kehittämisessä. Tutkittua tietoa tarvitaan, jotta voidaan aiempaa paremmin tarjota omaisille tukea ja huomioida heidät osana sairastuneen hoitoa ja kuntoutusta.

Vastaajien tiedot ovat luottamuksellisia. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, johon vastataan nimettömänä. Kysely on avoinna 31.12.2019 asti.

Vastaa kyselyyn osoitteessa finfami.fi/hyvinvointitutkimus

Tutkimus tehdään osana valtakunnallista Recovery – toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanketta. Tutkimuksen toteuttaa Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry.

Lisätiedot: Minna Kallunki/FinFami ry, [email protected] tai 045 800  4903.