Kun sairastunut ei saa apua, läheisten huoli ja hoitovastuu sairastuneesta kasvaa entisestään, ilmenee mielenterveys- ja päihdeomaisille tehdyn kyselyn tuloksista.

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry on toteuttanut nettikyselyn mielenterveys- ja päihdeomaisille liittyen koronavirusepidemian aiheuttamaan poikkeustilanteeseen. Kyselyssä selvitettiin omaisten näkemyksiä muun muassa muutoksista niin sairastuneiden kuin omaisten hyvinvoinnissa ja jaksamisessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 266 mielenterveysomaista.

Kyselyn perusteella vaikuttaa siltä, että poikkeustilanne itsessään aiheuttaa pelkoa sairastuneen voinnista tai mahdollisesta oireiden pahenemisesta tai uusiutumisesta. Vaikka läheisen tilanne ei olisikaan huonontunut, tilanne kuormittaa omaisia, koska huoli on entistä suurempi. Muutoinkin omaisten näkökulmasta tilanne on erityisen haastava, sillä samaan aikaan sekä läheisen vointi että hoidon saanti ja laatu heikkenevät. Omaisilta kaivataan entistä enemmän apua ja tukea, ja samaan aikaan heidän oma tilanteensakin on saattanut vaikeutua poikkeustilan vuoksi.

Kyselyn tuloksissa näkyy mielenterveysomaisten hyvinvoinnin väheneminen: lähes joka toisen jaksaminen on heikentynyt tai suorastaan romahtanut koronaepidemian aikana. Kyselyyn vastanneista kolmasosa kokee myös mielenterveyden ongelmiin sairastuneen läheisensä voinnin heikentyneen ja 14 prosenttia suorastaan romahtaneen viime kuukausien aikana. Erityisen huolestuttavaa oli, että osa sairastuneista ei ole saanut minkäänlaista hoitoa. Tämä heijastuu suoraan omaisiin.

Raportti on luettavissa täältä.