Nuorille

Keskusteluapu ja toiminta nuorille

Tarjoamme nuorille aikuisille yksilöllistä keskustelutukea, omaisneuvontaa, ammattilaisen kanssa. Keskusteluun voidaan kutsua mukaan nuoren niin toivoessa myös vertainen (Moip!-mentori).

Neuvonnassa saa tukea omaan jaksamiseen, toivoa muuttuneeseen arkeen ja tietoa psyykkisistä sairauksista sekä mielenterveys- ja päihdepalveluista. Nuori saa puhua huolestaan, ajatuksistaan ja tunteistaan omin sanoin ja käydä näin läpi omaa elämäntilannettaan. Tavoitteena on tukea nuoren selviytymistä ja löytää ratkaisuja arjen ongelmiin.

Ajan omaisneuvontaan voi varata puhelimitse tai sähköpostitse: 044 726 1991 ja [email protected]  ma-pe klo 9-15.

Keskusteluavun lisäksi yhdistyksemme välittää myös tukihenkilöitä nuorille. Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista yhdistyksen työntekijöiden koordinoimaa toimintaa, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi kuormittavassa elämäntilanteessa oleville henkilöille. Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka on suorittanut tukihenkilötehtävään tarvittavan vapaaehtoiskoulutuksen.

Yhdistyksemme myös vierailee alueen kouluissa ja nuorten palveluissa kertomassa nuorille tarjottavasta tuesta ja toiminnasta. Lisäksi järjestämme mahdollisuuksien mukaan teemailtoja nuorille.

Saat apua, tukea ja neuvoja myös muun muassa seuraavista paikoista:

Tukea ahdistukseen ja yksinäisyyden tunteisiin saat Sekasin-chatistä: henkilökohtainen kriisiauttaja sekä yhteisö.

Nuorten mielenterveystalon palveluhaku löytyy täältä.

Tukea lastensuojelun asiakkaalle tai asiakkaana olleelle nuorelle, Turvasatama-chat.

Kotitilanteen kärjistyessä ota yhteys Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvataloon.

Tukinet-vertaistukiryhmät nuorille

Tietoa, tukea ja toivoa on saatavilla myös valtakunnallisesti verkon kautta. FinFamin alueyhdistykset ovat mukana Tukinetissä, jonka kautta voi osallistua vertaistukiryhmiin omasta asuinpaikasta riippumatta. Seuraa ilmoittelua tulevista nuorille aikuisille suunnatuista ryhmistä ryhmäsivultamme ja somekanaviltamme.

Johanna Sydänoja
Johanna Sydänoja

Omaistyön koordinaattori

p. 044 726 1991
[email protected]

Kysy nuorelta -hanke

Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset – FinFami ry:llä on meneillään Kysy nuorelta -hanke (2019-2020), joka toimii myös Salon seudulla. Olemme tässä hankeessa mukana yhteistyökumppanina.

Hankkeen tavoitteena on

– kehittää ammattilaisten osaamista tunnistaa ja kohdata nuoria mielenterveys- ja päihdeomaisia
– lisätä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten tietoa ja taitoa nuorten ohjaamisesta palveluiden ja tuen piiriin
– madaltaa nuorten mielenterveys- ja päihdeomaisten kynnystä puhua kokemuksistaan ja hakeutua tuen piiriin
– lisätä toisen asteen opiskelijoiden tietoisuutta mielenterveys- ja päihdeongelmista ja purkaa aiheeseen liittyviä stigmoja ja stereotypioita.

Hankkeessa koulutetut nuoret koululähetit hyödyntävät omaa kokemustaan toimiessaan opettajien työpareina. Hankkeessa tuotetaan sähköistä oppimateriaalia toisen asteen oppilaitoksiin ammattilaisten tueksi, ja tämä materiaali tulee olemaan ammattilaisten käytettävissä hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeen rahoittaa STEA ja toteutusalue on Turku, Salo ja Kaarina.

Hankkeen yhteistyökumppaneita Salon seudulla ovat Salon lukio, Salon seudun koulutuskuntayhtymä ja FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry.

Kysy nuorelta -hankkeen kampanjavideo ja kolme lyhytelokuvaa ovat katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalla.

Pin It on Pinterest