Föreningen FinFami Salo rf

När en familjemedlem insjuknar psykiskt, ändras hela familjens tillvaro på många sätt.

Egen förening för anhöriga och närstående till människor med psykiska problem

När en familjemedlem insjuknar psykiskt, ändras hela familjens tillvaro på många sätt. Föreningen har i uppdrag att främja de anhörigas välmående, livskvalitet och förmåga att klara sig i vardagen, när någon familjemedlem drabbas av en psykisk sjukdom.

Föreningen FinFami Salo rf ger stöd, hopp och följer med.

Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) under Social- och hälsovårdsministeriet stöder goda gärningar.
Du hittar oss även på Facebook.

Allmänt

Föreningen FinFami Södra Österbotten rf är grundad den 2002. Föreningens verksamhetsområde täcker hela Salo (också Koski TL, Marttila, Paimio, Sauvo och Somero) och den hör till Anhörigas stöd för mentalvården centralförbund rf, FinFami.

Målet med verksamheten är att ta hänsyn till och stödja alla familjemedlemmarna i olika faser av en psykisk sjukdom. Föreningen verkar som de anhörigas intressebevakare genom att dela ut kunskap och påverka den allmänna attityden inom psykiatrin. Föreningen informerar de anhöriga om frågor relaterade till mentalvården, dvs. ger information om sjukdomar och förebyggande av dem samt informerar om olika vårds- och rehabiliteringsalternativ. I verksamheten poängteras två olika synpunkter: individuellt stöd och stöd mellan personer i en likadan livssituation, vilket kan vara grupp-, rekreations- och frivilligverksamhet. I samarbete med de andra lokala samfunden inom mentalvårdsbranschen utvecklar föreningen olika verksamhetsformer för att stödja de anhörigas välmående.

Vad gör vi?
 • Individuella diskussioner med anhöriga (tidsbeställning)
 • Grupp- och frivilligverksamhet mellan anhöriga I en likadan livssituation
 • Kunskap om olika psykiska sjukdomar med anhöriga som målgrupp
 • Temakvällar och annan utbildningsverksamhet
 • Rehabiliterings- och rekreationsverksamhet
 • Samarbete med andra anhörigföreningar och andra lokala samfund inom psykvården
Vilka faktorer är de som hjälper dig att orka?
 • Att skaffa kunskap
 • Att acceptera ens egna känslor
 • Positivt tänkande
 • Hobbyer
 • Att känna igen ens egna gränser
 • Att ta hand om ens välmående
 • Diskussioner med vänner och personer i en likadan situation
 • Att be de professionella om hjälp
Mera tillsammans
 • Medlemsinfo två gånger om året
 • Tidningen Labyrintti fyra gånger om året
 • Möjlighet att ta initiativ

Kontakt

Maria Virkki
Maria Virkki

Verksamletshedare

p. 041 318 0228
[email protected]

Jaana Knaapi-Lehtonen
Jaana Knaapi-Lehtonen

Vastaava omaistyön koordinaattori

p. 040 722 4961
[email protected]

Johanna Sydänoja
Johanna Sydänoja

Anhörigrådgivare

p. 044 726 1991
[email protected]