Vapaaehtoistoiminta

Tietoa vapaaehtoistoiminnasta

Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua, ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa.

Meille on tärkeää, että vapaaehtoiset saavat iloa ja jaksamista omaan elämäänsä vapaaehtoistoiminnan kautta. Kaikki yhdistyksen toimintaan tulevat vapaaehtoiset voivat käydä vapaaehtoisten peruskoulutuksen, ja halutessaan he voivat kouluttautua erilaisiin tehtäviin. Lisäksi kaikille vapaaehtoisille järjestetään yhteisiä virkistystapahtumia sekä ryhmätapaamisia.

Kaikki vapaaehtoistoimintamme on ammatillisesti ohjattua ja toimintaan voi osallistua juuri sen verran kuin haluaa. Vapaaehtoisena toimiminen on luottamuksellista, joten jokainen vapaaehtoinen sitoutuu vaitioloon.

Vapaaehtoisena voit toimia esimerkiksi vertaiskahvilan emäntänä/isäntänä, toiminnan esittelijänä erilaisissa tilaisuuksissa ja apuna järjestön sisäisissä tilaisuuksissa. Voit myös kirjoittaa verkkosivuillemme ja julkaisuihimme. Ryhmänohjaajakoulutuksen jälkeen voit toimia vertaisryhmän ohjaajana, tukihenkilökoulutuksen jälkeen tukihenkilönä ja Vertaisen työkalut -koulutuksen jälkeen vertaistukihenkilönä omaisneuvonnoissa. Prospect-koulutuksen jälkeen voit toimia myös Prospect-vertaisryhmän ohjaajana. Lisäksi voit ehdottaa vaikkapa jotakin toiminnallista ryhmää, jota haluaisit ohjata, tai muuta toimintaa, jossa haluaisit toimia vapaaehtoisena.

Ota yhteyttä

Jaana Knaapi-Lehtonen
Jaana Knaapi-Lehtonen

Omaistyön koordinaattori

p. 040 722 4961
[email protected]

Lähde vapaaehtoiseksi

Etsimme uusia vapaaehtoisia mukaan alati kasvavaan joukkoomme! Yhdistyksen toiminnassa on mukana eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia vapaaehtoisia.

Osalla vapaaehtoisista on itsellään kokemusta siitä, kun läheinen sairastaa psyykkisesti, mutta toimintaan osallistuminen edellyttää vain aitoa kiinnostusta mielenterveysasioihin sekä halua tukea omaisten jaksamista ja hyvinvointia. Toivotamme tervetulleiksi vapaaehtoisiksi myös asiasta kiinnostuneet alan opiskelijat ja ammattilaiset. Ota yhteyttä, ja etsimme juuri sinulle sopivan tehtävän.

Kaikilla vapaaehtoisillamme on mahdollisuus käydä yhdistyksen vapaaehtoisten peruskoulutus ja tämän lisäksi muita koulutuksia omien kiinnostustensa mukaan. Yhdistys järjestää vapaaehtoisten peruskoulutuksen tarvittaessa, kuten myös ryhmänohjaajakoulutuksen, Vertaisen työkalut -koulutuksen, tukihenkilökoulutuksen sekä Prospect-koulutuksen. Osa koulutuksista toteutetaan yhteistyössä FinFami – Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset ry:n kanssa.

Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet ovat tervetulleita toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten kohtaamiseen 19.8.2020, jossa kerrotaan eri vapaaehtoistehtävistä ja käydään läpi vapaaehtoisena toimimisen perusperiaatteita ja käytäntöjä.

Infotilaisuus vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille

Erillistä infotilaisuutta ei järjestetä tänä vuonna. Vapaaehtoistyöstä kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Jaana Knaapi-Lehtoseen, 040 722 4961/[email protected] Seuraa myös tulevia vapaaehtoisten koulutuksia!

Yhdistys järjestää 19.8. vapaaehtoisten kohtaamisen, joka on tarkoitettu toiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille.

Vapaaehtoistehtävät

Yhdistyksen toiminnan esittelijä
Viihdytkö tapahtumissa ja jutteletko mielelläsi? Yhdistyksen vapaaehtoisena voi olla mukana mukana toritapahtumissa ja messuilla jakamassa esitteitä ja esittelemässä yhdistyksen tarjoamaa tukea ja toimintaa. Työntekijä perehdyttää vapaaehtoisen tehtävään. Lisätietoja Jaana Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]
Kahvilan vapaaehtoinen

Haluatko toimia vertaiskahvilan tai käsityökahvilan emäntänä/isäntänä? Voit tulla pitämään kerran viikossa kokoontuvaa vertaiskahvilaa tai kerran kuukaudessa kokoontuvaa käsityökahvilaa. 

Lisätietoja Jaana Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilötoiminta on tavoitteellista yhdistyksen työntekijöiden koordinoimaa toimintaa, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi kuormittavassa elämäntilanteessa oleville henkilöille.

Tukihenkilö on vapaaehtoinen, joka on suorittanut yhdistyksen tukihenkilötoiminnan kurssin. Tukihenkilötyö on luottamuksellista ja käytännöistä sovitaan yhteisisssä tapaamisissa yhdistyksen työntekijän kanssa. Tukihenkilösuhteen sisällöt ja kesto määrittyvät tuen tarpeen ja tavoitteiden mukaan. 

Lisätiedot Jaana Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]

Vertainen

Mitä?

Vertaiset ovat mielenterveysomaisia, jotka voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan tulleille omaisille ja läheisille. Keskustelutilanteessa vertainen voi tarjota toivoa ja tukea kriisissä olevalle omaiselle. Vertainen saa mahdollisuuden jakaa omaa kokemustaan sekä antaa tukea, jota olisi ehkä mahdollisesti itse tarvinnut tai on saanut ja kokenut hyväksi.

Toiminta on ammatillisesti ohjattua. Toivottavaa on, että vertaiseksi haluava vapaaehtoinen on itse päässyt käsittelemään omaiskokemustaan.

Missä?

Vertainen voi kohdata omaisia/läheisiä esimerkiksi omaisneuvonnassa FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n toimistolla tai yhteistyötahojen kanssa järjestetyissä omaistenilloissa- ja kahviloissa.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Vertaiseksi haluava vapaaehtoinen osallistuu vertaiskoulutukseen. Koulutetut vertaiset voivat tarjota keskusteluapua ja vertaistukea yhdistyksen omaisneuvontaan tulleille omaisille ja läheisille. Vertainen toimii oman elämäntilanteensa sallimissa rajoissa.

Miten pääsen mukaan?

Katso koulutusajankohdat ja ilmoittautumisohjeet kohdasta Koulutukset vapaaehtoisille tai ota yhteyttä Jaana Knaapi-Lehtoseen,  040 722 4961 tai [email protected]

 

Vertaisryhmänohjaaja

Mitä?

Yhdistys järjestää omaisille erilaisia vertaistuellisia ryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea omaisten hyvinvointia sekä luoda mahdollisuus vertaistuelliseen tukeen. Monet yhdistyksen ryhmistä ovat vapaaehtoisten ohjaamia sekä osassa vapaaehtoiset voivat toimia työntekijän työparina.

Osassa ryhmistä on tarpeellista, että ohjaajalla on myös omaiskokemusta, mutta vertaisryhmän ohjaajana voi toimia, vaikka ei olisikaan itse omainen.

Missä?

Yhdistyksen ryhmiä pidetään yhdistyksen toimistolla osoitteessa Turuntie 8.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Ennen ryhmän alkamista sovitaan sen aloitus- ja päättymispäivämäärät. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Ohjaajilla on mahdollisuus osallistua vapaaehtoisten yhteisiin purkutapaamisiin.

Miten pääsen mukaan?

Voit tarvittaessa kouluttautua ryhmänohjaajaksi yhdistyksen järjestämissä ryhmänohjaajakoulutuksissa.

Lisätietoja:

Jaana Knaapi-Lehtonen, 040 722 4961

Prospect-ohjaaja

Mitä?

Prospect on vertaistukea tarjoava ryhmämalli. Ryhmään osallistuminen tukee omaisten hyvinvointia lisäämällä itseluottamusta ja jaksamista sekä parantamalla heidän elämänlaatuaan. Tutkimukset osoittavat myös, että ryhmään osallistuminen lisää selviytymisvalmiuksia ja elämänhallinnan taitoja.

Ryhmän ohjaajana toimii vertaisohjaaja eli henkilö, joka on itse mielenterveysomainen. Ryhmänohjaaja on käynyt itse läpi Prospect-ryhmän. Omakohtainen kokemus auttaa ymmärtämään ryhmäläisiä tunnetasolla.

Paljonko tehtävään kuluu aikaa?

Prospect-ryhmänohjaajaksi haluavat vapaaehtoiset osallistuvat Prospect-ohjaajakoulutukseen.

Miten pääsen mukaan?

Ota yhteyttä Jaana Knaapi-Lehtoseen, 040 722 4961

Koulutukset

Koulutusrunko vapaaehtoisille
Vapaaehtoisten peruskoulutus

Vapaaehtoisten peruskoulutus pidetään Salossa 26.9. kello 9–16. Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen vapaaehtoistoiminnasta. Aikaisempaa kokemusta vapaaehtoisena toimimisesta ei edellytetä. Koulutus antaa valmiudet toimia yhdistyksen erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, ja siinä käsitellään muun muassa FinFamin tehtävää palvelujärjestelmässä, vapaaehtoistyön perusteita, omaisen prosessia, mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia, kriisejä ja niissä tukemista sekä omaa jaksamista vapaaehtoisena. Koulutuksessa on mukana myös yhdistyksessä jo toimivia vapaaehtoisia kertomassa kokemuksistaan.

Koulutus pidetään FinFami – Salon seudun mielenterveysomaiset ry:n toimistolla osoitteessa Turuntie 8 (4. kerros), Salo. Koulutukseen hakevat haastatellaan – jos haluat mukaan koulutukseen, ota yhteyttä Jaana Knaapi-Lehtoseen 040 722 4961/[email protected] 7.9. mennessä.

Vertaisneuvojakoulutus

Vertaisneuvojakoulutus on lisäkoulutus yhdistyksen peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille, joilla on kokemusta läheisen psyykkisestä sairaudesta tai päihteiden väärinkäytöstä. Koulutuksen kesto on 4 tuntia, ja se toteutetaan usein yhteistyössä Varsinais-Suomen FinFamin kanssa.

Vertaisneuvojakoulutuksessa käydään läpi esimerkiksi seuraavia asioita: vertaistuellisen omaisneuvonnan perusteet, oma omaistarina, dialogitaidot sekä haasteet ja tähtihetket.

 Tiedotamme seuraavasta vertaisneuvojakoulutuksesta, kun sen ajankohta on selvillä. Lisätietoja koulutuksesta Jaana Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]

Vertaistuellisen omaistyön työpajat vapaaehtoisille

Vertaisneuvojakoulutuksen jälkeen vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua vertaistuellisen omaisneuvonnan työpajoihin, joissa yhdistys kouluttaa sote-alan ammattilaisia sekä vertaisneuvojia tarjoamaan omaisneuvontaa työpareina. Lisätietoa tulevista työpajakoulutuksista Jaanalta Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]

Tukihenkilökoulutus

Haluaisitko olla tukena henkilölle, joka elää kuormittavassa elämäntilanteessa ja tarvitsee kuuntelijaa tai kaveria johonkin ajatukset muualle saavaan toimintaan? Lisätietoa tulevista tukihenkilökoulutuksista Jaana Knaapi-Lehtoselta, 040 722 4961/[email protected]

Ryhmänohjaajakoulutus

Askelia vertaisryhmän ohjaajaksi -koulutus järjestetään FinFami Salon toimistolla 10.–11.10. kello 9.30–15.30, ja kouluttajana on Elisa Lehtonen. Koulutus on tarkoitettu peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille.

Opetusmenetelminä käytetään ryhmäpohdintoja, ohjausharjoituksia, keskusteluita ja alustuksia teemoista. Koulutus on tarkoitettu vapaaehtoisillemme, ja se antaa valmiudet vertaistukiryhmän ohjaamiseen. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus on täynnä.

Jatkokoulutus vapaaehtoisille - aiheena myötätuntouupumus

Vapa-verkosto (Turun alueella vapaaehtoistyötä tarjoavien järjestöjen verkosto) järjestää vapaaehtoisille lisäkoulutuksen, jonka aiheena on myötätuntouupumus. Koulutus siirretty tältä keväältä ja pidetään 16.9. Turussa Avustajakeskuksen tiloissa osoitteessa (Itäinen Pitkäkatu 68).

Koulutus on täynnä.

Virkistystoiminta

Virkistysilta vapaaehtoisille

Järjestämme virkistysillan vapaaehtoisille Matildan Marinassa 23.11. Luvassa on hyvää ruokaa ja rentoa yhdessäoloa. Yhdistys tarjoaa ruuat, ja aloitamme ruokailulla kello 18.

Lähtö kimppakyydeillä Farmoksen tontilta, kokoontuminen kello 17. Paikalle voi tulla myös suoraan omalla autolla. Tervetuloa kaikki vapaaehtoiset!

Ilmoittautumiset 9.11. mennessä toimistolle, [email protected]/044 793 0586.

Tilaisuus peruuntunut.

Vapaaehtoisten syysstartti

Virkistyspäivä vapaaehtoisille järjestetään Naarilassa 8.9. kello 13–16 yhteistyössä Salon alueen Valikkoryhmä KumppaRin kanssa. Mahdollisuus yhteiskuljetukseen Salon torilta kello 12.30 ja paluu torille noin kello 16.30.

Ilmoittautumiset 11.8.–27.8. sähköisesti Salon seurakunnan verkkosivujen kautta tai puhelimitse tiistaisin ja torstaisin kello 10.30–11.30 diakoniatyön toimistosihteeri Linda Heikkiselle, 044 7745216.

Tilaisuus on peruuntunut.

Pin It on Pinterest